کوتا

11112558_10153136438641071_1395647633633764412_n

کوتا

حدودِ ساعت ۱۰ شب به هتل کوتا انجل رسیدیم که موقعیت مکانیِ بسیار خوبی‌ داشت. برای صرفِ غذا کمی‌ اطرافِ هتل پیاده روی کردیم. صبحِ روزِ بعد، با کمی‌ گشتن اطرافِ هتل تعداد زیادِ مغاز‌ه هایی‌ لباس فروشی سرٍ ما را حسابی گرم کرد.
تورِ روزِ اولِ ما تنه لات بود که حدودِ ۴۵ دقیقه تا کوتا فاصله دارد. هزینه این تور ۳۵۰،۰۰۰ روپیه(۲۷ دلار) برای ما بود که شاملِ رفت و برگشت و زمانی‌ که راننده منتظر ما بود. ساعت ۲:۱۵ به سمتِ تنه لات حرکت کردیم به قصدِ دیدنِ معبد زیبایی که در میانِ آب قرار گرفته است وقت غروبِ آفتاب.

11096391_10153136441066071_561852380630336095_n

ساحلِ کوتا هم به غروبِ زیبای آن بسیار مشهور است، و هنگامِ غروب ساحل مملو از مسافر‌ها و مردمِ محلی می شود که برای تماشای غروبِ خورشید به ساحل آماده اند .

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe