ژاپن

ژاپن

Japan

کریس آپریلِ ۲۰۰۹ به ژاپن سفر کرده بود، سفری از طرفِ مدرسه برای بازیِ فوتبال که ۱۸ دانش آموزِ عربستانی (۱۴-۱۶ ساله) و۳ معلم همراهیش می کردند. برگزار کننده این سفر‌ای‌ام اسپرت بود که تمامِ جزئیاتِ سفر را تدارک دیده بودند. در طولِ سفر پروازی به توکیو داشتند و همچنین مدت زمانی تو ناگویا و کیوتوگذروندند. توقفِ کوتاهی‌ هم در هیروشیما و کوبی  داشتند. بنابرین سفرِ ژاپن برای کریس سفرِ جدیدی نبود و منتظر دیدنِ مردمِ مؤدب، خوش قول و کشور تمیز و زیبا بود، البته از سفرِ قبلی‌ زبانِ انگلیسی‌ِ ضعیفِ مردم رو به خاطر داشت که می‌تونم بگم با تجربه جدید ما کاملا فرق داشت و تو سفرِ جدید با این مشکل بر نخوردیم

.لطفا سفر نامه ما رو بخونید که از سفر به اساکا شروع می‌شه و در ادامهِ مسیر به توکیو، کیوتو و در آخر به هیرشیما ختم می‌شه

.در کّل سفرِ ما به ژاپن فوق العاده بود، هوا پاییزی و خنک و مردمِ مهمان نواز و خونگرم

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe