ویزا فیلیپین

ویزا فیلیپین

برای گرفتنِ ویزای‌ فیلیپین مثل همیشه از مالزی اقدام کردم و برای مطمئن شدن از مدارکی که موردِ نیاز هست به سفارتِ فیلیپین در مالزی ایمیل زدم اما بعد از ۲ روزِ کاری و نگرفتنِ پاسخِ به صفحه فیسبوکِ سفارت رفتم و درخواست کردم که مدارکِ موردِ نیاز برای ایرانی‌‌ها رو برام ایمیل کنند. کمتر از چند ساعت مدارک موردِ نیاز و برام تو پیغامی پاسخ دادند.

سفارتِ فیلیپین از klcc کمتر از ۵ دقیقه راه هست، اما سفارت بسیار شلوغ هست و چند ساعتی‌ باید توی صف انتظار کشید، البته تعدادِ بسیار کمی‌ مسافر خارجی‌ در سفارت هستند و بیشتر افراد در سفارت خونه

 با اینکه تمامِ مدارکی که همراهم بود را تحویل گرفتند اما پاسپورت و پول رو نگرفتند و این به جلسه بعد موکول شد که ۵ روز کاری آینده بود که بعد از کلی‌ معطلی اینبار پول و پاسپورت تحویل داده شد و دوباره نوبت برای ۳ روز بعد داده شد برای تحویلِ پاسپورت. به هر حال با تمامِ سختی ویزا با موفقیت دریافت شد :)

مدارک مورد نیاز:
۱. گذرنامه متقاضی ویزا به همراخ کپی
۲.فرم پر شده و امضا شده توسط متقاضی
۳.دعوتنامه از طرفِ فردی در فیلیپین برای سفرِ توریستی/ نامه از شرکتی در فیلیپین (سفرِ کاری)
این مورد ازمن درخواست نشد
۴.کپی‌ بلیطِ دوطرفه هواپیما
۵.کپی‌ از ویزا در مالزی
۶.یک قطعه عکسِ رنگی‌
۷.مدارکِ دیگری هنگامِ مراجعه به سفارت ممکن است از شما درخواست شود. مانندِ ۳ ماه حسابِ بانکی‌، نامه از دانشگاه یا کار

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe