ویزا سری لانکا

ویزا سری لانکا

برای گرفتنِ ویزای سری لانکا باید از طریقِ آن لاین اقدام کنید. به سایتِ رسمی‌ِ مهاجرتِ سری لانکا مراجعه کرده فرمِ درخواستِ ویزا را پر نموده و مبلغِ درخواستی را پرداخت نمایید، تائیدیه به آدرسِ ایمیلی که در فرم وارد نموده اید در زمانِ کوتاهی‌ ارسال خواهد شد. :)

www.eta.gov.lk/

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe