مکان های دیدنی سری لانکا

مکان های دیدنی سری لانکا

۱. سیگیریا

سنگِ یادبود یا سنگِ شیر، این سنگِ عظیم بر اثرِ آتشفشان ایجاد شده و بعد‌ها تغیراتی‌ به دستِ انسان به آن‌ اضافه شده است. داستانهای زیادی در موردِ تاریخ این منطقه وجود دارد که از معتبرترینِ آنها مربوط به شاه کسپا(۴۷۷-۴۹۵) میلادی می‌باشد که باغ و کاخِ اطراف این منطقه را بنا کرد. و نظریه جدیدتر که بیشتر از یک افسانه مردِ قبول است سیگیریا را بنای مقدس و محلِ نیایشِ بودایی‌ها میداند که قرن‌ها پیش از شاه کاساپا بنا شده است.