مانیلا

مانیلا

Too hot & humid to walk all the way

Too hot & humid to walk all the way

یکشنبه‌

و کافه ای هم نزدیک نبود. روزِ پرمجری ما با صبحانه در سوپر مارکت7/11 شروع شد‌. بیشتر هتل های کوچکتر در فیلیپین صبحانه در این فصل ندارند ( فصلِ بارندگی / کم مسافر) متأسفانه برای خریدِ بلیتهای اتوبوس به سمتِ Banuae امکانِ خریدِ اینترنتی نبود و مجبور شدیم تا قسمت دیگه شهر برای خریدِ بلیط بریم. پس از خریدِ بلیط ها با قطار به ایستگاهِ United Nations Avenue برای بازدید از اماکنِ تاریخی‌ِ شهر حرکت کردیم.

IMG_5576

تعدادِ بسیار زیادِ بی‌ خانمان ها در شهر مانیلا اولین چیزی بود که بعد از کمی‌ گشتن تو این شهر به چشمِ ما اومد و البته بسیار ناراحت کننده هست دیدنِ خانواده های که با کمترین امکانات و در بد ترین شرایط گوشه ای از خیابان زندگی‌ می کنند. همینطور تعداد زیادِ گدا که اصلا قابل مقایسه با کشورهای آسیایی که ما سفر کردیم نبود.

هوا از کوالا لامپور گرم تر و مرطوب تر بود و بعد از کمی‌ پیاده روی تو این منطقه تصمیم گرفتیم با اسب/درشکه به مدتِ نیم ساعت که بعد از ۱ ساعت از ما درخواستِ پرداختِ ۲ ساعت را کرد‌. اگه گذرتون افتاد سعی‌ کنید به مدتی‌ که کرایه می‌کنید مبلغ‌ را بپردازید که سعی‌ نکنند پولِ بیشتری ازتون بگیرند.

ساعتِ 7.30 با تاکسی به سمتِ ایستگاهِ اتوبوس به مقصدِ Banuae حرکت کردیم.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe