فیلیپین

فیلیپین

IMG_5800

پرواز ما از kl به مانیلا ساعت 10:25 صبح بود که با 30 دقیقه تاخیر انجام شد که 3 ساعت‌ 40 دقیقه طول کشید.

در فرودگاهِ مانیلا مسوولِ امیگریشین وقتی‌ پاسپورتِ من‌ دید شروع کرد به سوال‌ و جواب کردن و من‌ را از صف خارج کردن کریس هم البته پشت سر من اومد تا تو این خوشامد گویی با من سهیم باشه‌. یک افسرِ جوانی مسولِ این قسمت بود که با کمی‌ بی‌ ادبی‌ کارش انجام داد‌ و از اونجایی‌ که اولین تجربه من برای اینگونه سوال‌ و جواب ها نبود ( هلند و سنگاپور این تجربه رو داشتم) و کلا هم عقیده به این دارم که با وجودِ تحقیر آمیز بودنِ این رفتار باید با کاملِ خونسردی و ادب این مرحله از سفر‌ را رد کرد. اما این دفعه مشکل از جایی‌ بود که این افسر نه تنها منو زیر سوال برده بود بلکه شروع به سوال کردن از کریس هم کرد (شغل‌،آدرس..) که برای کریس خیلی‌‌ سخت بود و مهمتر اینکه این پروسه که معمولا باید در اتاق مهاجرت انجام بشه جلوی کلی‌ مسافرِ دیگه داشت انجام می شد.

با دلخوری از فرودگاه به سمت هتل رفتیم‌، قیمتِ هتل در مانیلا تقریبا بالا هست و شهر بزرگی‌ هم هست ما منطقه‌ای به نامِ Banguoi Global City که با تاکسی از فرودگاه 20 دقیقه راه بود‌ 230 Peso گرفتیم. شبِ شنبه بود و ما مشغول پیاده روی اطرافِ هتل شدیم . منطقه BGC و خیابانِ High Street به نظر محل عیان نشین محسوب می شد.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe