سیبو

سیبو

Too hot & humid to walk all the way

Too hot & humid to walk all the way

جمعه ۵ جون

پروازِ ما به سیبو ساعت 8 شب از مانیلا بود‌ که البته با تاخیرِ 3 ساعته انجام شد‌. این به معنی‌ِ یک روز اقامت در مانیلا با کوله پشتی ها و بدونِ هتل‌ و در عینِ حال شبِ گذشته هم ۹ ساعت از Banuae تا مانیلا در اتوبوس به سختی گذشته بود.

راحت ترین گزینه را در این دیدیم که به سمتِ هتلی که قبلن اقامت داشتیم بریم اما متأسفانه اتاق ها پر بود‌ و تنها تختِ خالی‌ داشتند که این اولین تجربه من در اتاقهای اشتراکی‌ بود‌ و البته از جایی‌ که فقط چند ساعت برای استراحت نیاز داشتیم و هزینه هم خیلی‌ پایین تر از اتاق بود خیلی‌ هم گزینه بدی نبود. بعد از پروازِ ۱ ساعت‌ و نیمه به سیبو رسیدیم و اونجا تنها چیزی که نیاز داشتیم خواب بود بعد از بی خوابی های ۲ روزِ گذشته.

IMG_5576

شنبه 6 جون

من با بدن درد و حالِ نا خوش از خواب بیدار شدم. سیبو شهرِ بندری به حساب میاد و برای دیدنِ مکان های دیدنی‌ شهر با جیپنی (وسیله نقلیه‌ عمومی‌ معمول در سبو) به بندر گاه رسیدیم و از اونجا به سمت کلیسای سانت نینو و سیتی حال‌ رفتیم. در شهرِ سیبو هم مثلِ مانیلا متأسفانه تعدادِ زیاد بی‌ خانمان ها و فقیرهایی‌ که گدایی می کنند بسیار زیاد هست. برای شب به سمت مرکز خریدی که ۱۰ دقیقه از هتل ما فاصله داشت رفتیم و اینجاست که اختلافِ طبقاتی بیشتر به چشم میاد وقتی‌ اقلیتی از مردم را در حلِ خرید از مغازه هایی‌ با مارک های خیلی‌ گران قیمت می‌بینید. برای گذران شب تصمیم گرفتیم به سینما بریم و برای شام غذای‌ یونانی تجربه کردیم که جای شما خالی خیلی‌ خوب بود.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe