ساگادا

ساگادا

IMG_5649

دوشنبه

بعد از 8 ساعتِ تقریبا بدونِ خواب بهBanuae رسیدیم و از اونجا مسیر ۳ ساعتِه به سمتِ ساگادا رو طی‌ کردیم.

حدودِ ساعت ۱۱ به ساگادا رسیدیم و طبقه قانون مسافر ها باید در دفترِ مرکزی بعد از ورود ثبتِ نام کنند و بعد میتوانند در هتل اقامت کنند و همینطور از تورهای مختلفِ این منطقه ثبت نام کنند. همون ابتدا با چند نفر آشنا شدیم که مثل ما می‌خواستند تورِ Eco (پیاده روی ) رو انجام بدن. این طور شامل پیاده روی بین کشتزارهای برنج و دیدنِ تابوت های معلق که سنتِ قدیمی در این منطقه برای خاکسپاری بود. طبقه باورِ قدیمی‌ مردگان قصد داشتند به بهشت نزدیکتر باشن تا به زمین و در بعضی‌ از تابوت ها اسکلت ها البته قابلِ دیدن بودند

هتل ها تو این منطقه خیلی‌ ابتدایی هستند انتظارِ هتلِ هیلتون نداشته باشین حتا برای پیدا کردنِ هتل با اتاقِ مجهز به حمام مجبور شدیم کمی‌ بیشتر بگردیم ، چون در بیشتر هتل ها یک حمام بین چند اتاق مشترک بود.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe